Tabla Especificaciones Técnicas Generales

Ion Sensibilidad Rango lineal pH Tresp Tª (ºC) Interferencias
Amonio
NH4+
54±5 0,09 a 9000 mg/L
5e-6 a 0.5 mol/L
4 a 8.5 < 1 min 5 a 50 K (-0,8); Na (-2,7)
Mg (-3,2); Ca (-4)
Bromuro
Br-
-54±5 0,4 a 8000 mg/L
5e-6 a 0,1 mol/L
1 a 12 < 1 min 5 a 50 Error presencia Ag, S, I o CN
Cl (-2,7); OH (-4,5)
Calcio
Ca2+
24±5 0,4 a 4000 mg/L
1e-5 a 0,1 mol/L
3.5 a 8 < 1 min 5 a 50 NH4 (-3); K (-3,6)
Na (-3,7)
Cianuro
CN-
-54±5 0,1 a 250 mg/L
4e-6 a 0,01 mol/L
11 a 14 < 1 min 5 a 50 Error presencia de Ag o S
Misma selectividad para I-
Cloruro
CI-
-54±5 1,5 a 35000 mg/L
4e-5 a 1 mol/L
2 a 12 < 1 min 5 a 50 Error presencia de Ag o S
I- daña irrev.membrana
Cobre
Cu2+
24±5 0,06 a 3200 mg/L
1e-6 a 0,05 mol/L
2 a 7 < 1 min 5 a 50 Error presencia de Ag o S
Alteración presencia Cl o I
Fluoruro
F-
-54±5 0,1 a 1900 mg/L
5e-6 a 0,1 mol/L
4 a 8 < 1 min 5 a 50 OH (-1)
Mantener pH < 8
Ioduro
I-
-54±5 0,1 a 12000 mg/L
1e-6 a 0,1 mol/L
2 a 12 < 1 min 5 a 50 Error presencia Ag o S
Br (-3,4); Cl (-6)
Litio
Li+
54±5 0,1 a 5000 mg/L
1e-5 a 0,7 mol/L
2 a 12 < 1 min 5 a 50 Na (-2,3); K (-2,4)
H (-3)
Magnesio
Mg2+
24±5 2,4 a 2400 mg/L
1e-4 a 0,1 mol/L
3 a 8.5 < 1 min 5 a 50 Ca (-1); K (-3,6)
Na (-3,9)
Nitrato
NO3-
-54±5 0,6 a 31000 mg/L
1e-5 a 0,5 mol/L
2 a 11 < 1 min 5 a 50 Br (-1,2); NO2 (-1,7)
OH (-1,8); AcO (-2,2)
Nitrito
NO2-
-54±5 2,5 a 1000 mg/L
5,4e-5 a 0,02 mol/L
4 a 8 < 1 min 5 a 50 SCN (-0,2); I (-2,2)
ClO4 (-2,4); Br (-3,3)
Perclorato
ClO4-
-54±5 1 a 10000 mg/L
1e-5 a 0,1 mol/L
1 a 11 < 1 min 5 a 50 SCN (-1,7); NO3 (-1,7)
I (-1,7)
Plata
Ag+
56±5 0,1 a 10000 mg/L
1e-6 a 0,1 mol/L
1 a 9 < 1 min 5 a 50 Error presencia S o Hg
Potasio
K+
54±5 0,4 a 3900 mg/L
1e-5 a 0,1 mol/L
1 a 9 < 1 min 5 a 50 NH4 (-2,1); Ca (-3,9)
Li (-4,3); Na (-4,6)
Sodio
Na+
-27±5 0,1 a 3200 mg/L
3e-6 a 0,1 molL
1 a 9 < 1 min 5 a 50 K (-2,5); Ca (-3)
Li (-3,2)
Sulfuro
S2-
-54±5 0,4 a 8000 mg/L
5e-6 a 0,1 mol/L
12 a 14 < 1 min 5 a 50 Error presencia Ag o Hg